Mobilní podlahy Supa-Trac do 80 tun/m2

Supa-Trac

Supa-Trac je využitelný jako mobilní vozovka. Systém propojení jednotlivých segmentů umožňuje bezproblémovou stabilitu. Lze jej využít na předem nepřipraveném povrchu bez rizika poškození.

Ze zkušeností jednotek NATO vyplývá, že při použití vozovek Supa-Trac v polních podmínkách na nezpevněných površích se minimalizuje poškození vozidel i při mnohonásobném pohybu techniky. NATO využívá Supa-Trac jako mobilní vozovky pro pohyb vozidel v prostoru operačních polních základen od září 2001.

Technické parametry:

Výrobek je vyroben z polypropylenu.
Mobilní plocha určená pro provoz se střednnětěžkým zatížením. Vhodná jako např. mobilní komunikace a odstavné (parkovací) plochy pro osobní, nákladní automobily.