Mobilní podlahy Supa-Trac Lite do 54 tun/m2

Supa-Trac Lite

Supa-Trac je využitelný jako mobilní vozovka. Systém propojení jednotlivých segmentů umožňuje bezproblémovou stabilitu. Lze jej využít na předem nepřipraveném povrchu bez rizika poškození.

Ze zkušeností jednotek NATO vyplývá, že při použití vozovek Supa-Trac v polních podmínkách na nezpevněných površích se minimalizuje poškození vozidel i při mnohonásobném pohybu techniky. NATO využívá Supa-Trac jako mobilní vozovky pro pohyb vozidel v prostoru operačních polních základen od září 2001.

Technické parametry:

Výrobek je vyroben z polypropylenu nebo acrylonitrilu butadienu styrenu (ABS).
Mobilní plocha určená pro provoz se středním zatížením. Vhodná jako např. podlaha do hal, stanů, pro pojezd osobních vozidel a lehkých nákladních automobilů.