Mobilní podlahy Rola-Trac Lite do 15 tun/m2

Rola-Trac Lite

Systém Rola-Trac je registrován v NATO pod č. J11/8340-99-551-0054. Je používaný armádami NATO, byl například využit při operacích na Balkáně, a to především jako bezpečné mobilní pracoviště velení a řízení.

Rola-Trac podlážky mají dostatečně tvrdý povrch a mezi podkladem a podlážkou se vytváří vzduchový polštář a ten svými izolačními vlastnostmi výrazně zlepšuje pracovní podmínky jednotek.

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho snadná sestavitelnost. V polních podmínkách, kde je obvykle bahnitý terén, je systém schopen poskytnout dostatečnou ochranu materiálům a zásobám. Mají protiskluzovým povrch a jsou odolné proti nárazu.