Mobilní heliporty

Mobilní heliport je rychle smontovatelná a demontovatelná vzletová a přistávací plocha pro vrtulníky. Lze jej zařadit do skupiny „pracovní“, tzn. slouží pouze pro přílety a odlety vrtulníků, není vybaven žádným provozním zázemím pro obsluhu vrtulníků.

Jeho velkou předností je v krátké době vytvořit VPD v místech, umožňující rychlou přepravu osob a materiálu na místo určení. Mobilní heliporty nachází své uplatnění především ve složkách armády, policie, hasičského sboruzáchranné služby.

Použití

Mobilní heliporty lze provozovat v souladu s podmínkami  stanovenými leteckým úřadem.

Velikost vzletové a přistávací plochy

Vzletová a dosedací plocha musí mít dostatečnou velikost, aby do ní bylo možné vepsat kružnici o průměru 1,5násobku rozvoru nebo rozchodu podvozku, podle toho, který rozměr je větší, největšího vrtulníku, kterému má heliport sloužit, nejméně však  10m x 10m.  VPD může mít libovolný tvar.

Osvětlení vzletové a přistávací plochy

Mobilní heliporty, které mají být používány pro noční provoz, musí být řádně osvětleny buď návěstidly, které musí být umístěny podél okrajů plochy u plochy tvaru čtverce nebo obdélníku v rozestupech nejvýše 5m s min. 4ks návěstidel na každé straně včetně návěstidel v obou rozích nabo u libovolného jiného tvaru, vč. plochy tvaru kruhu, v rozestupech nejvýše 5ms min. 10ks návěstidel a nebo osvětlená celá plocha heliportu tak, aby nedocházelo k oslnění pilota vrtulníku.
Pro 100m2 ve tvaru čtverce 10x10m doporučujeme osvětlení celé plochy: vysílač pro ovládání světel umístěný ve vrtulníku, přijímací jednotka (jedna na každém svítidle), distanční světla se zabudovaným nabíječem baterie (dvojitý SS přívod), 2 výbojky, 11watt/2000lumen 9/10hodin trvalého provozu na jedno nabití, 2,2kW benzinový motorgenerátor pro nabíjení baterií (není pro trvalé napájení), třínohý 2m vysoký stojan se základnou, 10-ti metrový propojovací kabel

Výhody

Jednoduchá a ekonomická doprava, nevyžaduje specialistu na montáž ani speciální nářadí. Je přizpůsobivý terénu a má zaměnitelné prvky Umožňuje splnit požadavky na vytvoření libovolné plochy nebo vozovky v polních podmínkách Produkt je o 60 % lehčí než hliníkové plochy Systém je bezúdržbový a čištění se snadno provádí omýváním tlakovou vodou s běžnými saponáty.